Дата и час: Съб Май 25, 2024 8:07 am

 • Форум
  Теми
  Мнения
   Последно мнение
 • 3 Теми
  7 Мнения
   Последно мнение от mimeto_63_1963 Преглежда последните мнения
 • Заключен форум Информация за проекта
  Проект “Пътна карта за адаптиране на професионалното образование към нуждите на пазара на труда в община Плевен“, договор № BG05SFOP001-2.025-0082-С01 по програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд, в партньорство с Община Плевен. Проектът се изпълнява в партньорство между фондация "Образователно сътруднимество" и Община Плевен.

  Основни дейности:
  Мониторинг на политиката за професионално и дуално образование, нуждите на местния пазар и структуриране на Пътна карта и План за действие
  Съвместни действия между общинската администрация и местната общественост – НПО, бизнес, образователни институции, граждани, за обсъждане и приемане на Споразумение и План за действие към Пътна карта за адаптиране на образованието към нуждите на местния пазар на труда
  Информационни дейности с цел популяризиране на проекта и насърчаване гражданския мониторинг на изпълнението на Споразумението и Плана за действие към Пътна карта за адаптиране на образованието към нуждите на местния пазар на труда.
  Проектът е на стойност: 59 429,16 лв., от които 50514,79 лв. финансиране от ЕСФ и 8914,37 лв. национално финансиране. Срокът на изпълнение е от 17.8.2022г. до 17.11.2023 г.
  0 Теми
  0 Мнения
  Няма мнения